De privacyverklaring van Being Green

Op deze pagina lees je hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Het kan voorkomen dat Being Green gegevens verzamelt van bezoekers aan onze website. We begrijpen heel goed dat je wilt weten wat we met die gegevens doen. Door gebruik van de informatie en de diensten op deze website ga je akkoord met de privacy policy van Being Green. Hieronder lees je meer hierover.

Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Gebroeders Cohenstraat 104 (7415 NG) te Deventer, in het handelsregister van de kamer van Koophandel bekend onder nummer ###### en draagt de naam Easy Being Green. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via de contactgegevens op deze website.

Op deze pagina leggen we uit hoe Being Green als verantwoordelijke omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven:

 • Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld.
 • Voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan de verwerking van persoonsgegevens.


Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. In de regel zal dit plaatsvinden bij wetswijzigingen. De huidige privacypagina is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020.

Dit zijn onze soorten, doelen, termijnen en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer verwerkt Being Green persoonsgegevens?

 • Als jij inschrijft voor een gratis Green Scan, 100% groene content of aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Als je het contactformulier invult.


De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Contact opnemen
 • Het (her)schrijven van teksten als daarin logischerwijs persoonsgegevens worden gebruikt
 • Het versturen van facturen of eventuele betaalverzoeken.


Op de website staat altijd aangegeven welke persoonsgegevens je verplicht moet invullen:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij inschrijving voor een gratis Green Scan of 100% groene content.
 • Het e-mailadres kan gebruikt worden om je in de toekomst te informeren over diensten die interessant voor je kunnen zijn.
 • Voor de facturatie is het van belang jouw bankrekeningnummer en factuuradres te delen.


De persoonsgegevens behorende tot financieel verkeer worden opgeslagen voor een termijn die de fiscus wettelijk verplicht.

Aan de verwerking van persoonsgegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: je geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens indien het verwerken voor Being Green noodzakelijk is om redelijkerwijs aan de opdracht te voldoen.

Wat zijn Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens?

Indien Being Green als verantwoordelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens wil verwerken, moet je hiertoe uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven en kun je jouw besluit te allen tijde intrekken. Onder bijzondere categorieën persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over zaken als ras, etnische afkomst, religieuze overtuiging, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid. Door middel van het ondertekenen van het toestemmingsformulier of deze privacyverklaring geef je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door Being Green.

Wat doet Being Green met cookies?

Being Green maakt als verantwoordelijke op haar website gebruik van cookies. Dit zijn data die op jpuw computer wordt geplaatst. Steeds als je de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis-technische informatie, zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en vergelijkbare technologie. Deze website kan cookies gebruiken om je te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan deze site. Dit helpt ons om je de gebruikservaring van bezoekers van onze website te verbeteren.

Hoe zit het met de verwijzing naar andere websites?

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat op deze website links voorkomen naar andere websites waarvan wij geen beheer voeren of rechtmatig eigenaar zijn. Wanneer je door het aanklikken van een dergelijke link op een andere site terecht komt, gelden de privacystatuten van die website. Being Green is daardoor als verantwoordelijke op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor zowel de website als de bijbehorende privacyverklaring op deze website. Wij adviseren je eerst de privacyverklaring van deze website te lezen, alvorens verder te gaan.

Wat doet Being Green met de doorgifte aan verwerkers en derden?

Persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen verwerkt door derden die door Being Green worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of het anderszins werkzaamheden verrichten voor Being Green. Voorbeelden zijn hulpmiddelen als Mailchimp, Spotler of Dropbox.

Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld met derden als het op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wat doet Being Green aan de beveiliging van jouw gegevens?

Als wettelijk verantwoordelijke hebben wij adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen met betrekking tot gegevensbeveiliging, tegen verlies of in geval van onrechtmatige verwerking. Uiteraard heeft deze website een SSL-certificaat, zodat gegevens via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Als jouw persoonsgegevens worden opgeslagen dan gebeurt dat op een server op Nederlands grondgebied.

Wat zijn jouw privacyrechten bij Being Green?

Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie, beperking of zelfs gehele verwijdering van de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien heb je de mogelijkheid en het recht om persoonsgegevens te ontvangen die Being Green van jou bezit, op een wijze waarop het eventueel mogelijk is deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Wil je de door jou verstrekte gegevens ontvangen, inzien of wijzigen? Stuur dan een e-mail naar mail@easybeinggreen.nl.

Mocht je er niet met verantwoordelijke uitkomen en wil je een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? Doe dit dan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je je  afmelden voor de nieuwsbrief van Being Green door een e-mail te sturen aan mail@easybeinggreen.nl.